Podpisové místo v Plzni v rámci akce Souboj Titánů

27. 3. 2014

Petice: Jsme proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU

V rámci Evropské unie je v průběhu posledních let opakovaně otevírána debata o jakémsi sjednocení legislativy, která by nadnárodně upravovala právo na držení zbraní a sebeobranných prostředků v rámci občanů Evropské unie. Což v důsledku může znamenat dosti nešťastnou unifikaci zákonných norem s takovými zeměmi, jako je například Spojené království, Belgie, Holandsko a Německo, kde je kriminalizován i pouhý zavírací nůž v kapse nebo kde dnes dokonce ani žena nesmí mít legálně na svou obranu v kabelce pepřový sprej.

Přes svou poměrnou liberálnost patří tzv. zákon o zbraních i dle názorů předních expertů v této oblasti k těm nejdokonalejším a zároveň i bezproblémovým. Důvodem je především vysoká náročnost všech zkoušek a procedur, které musí zájemce vykonat i nezbytné splnění velmi přísných kritérií, jaké jsou předpokladem k povolení vlastnictví zbraně. Co se týče prevence kriminality a možnosti obrany bezúhonných občanů, se také tyto současné zákony ukazují v ČR účinné a v případech kdy nemohou státní ozbrojené složky zajistit každému občanovi bezpečí absolutně, tzn. naprosto a za každé situace, také nanejvýš potřebné.

Braňme proto ze všech sil svou kvalitní legislativu, kterou v rámci České republiky máme a nedovolme takto odevzdat další kus naší státní suverenity. Pamatujme, že jednotnou úpravou v rámci Evropské unie nejen v oblasti zbraní, ale i těch nejobyčejnějších obranných prostředků by naprosté většině našich občanů bylo velmi omezeno právo i možnost bránit se agresorům - to vzkazují členové petičního výboru. Těmi jsou mimo jiných například Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v., bývalý elitní policista, který v rámci svých aktivit cvičí bezpečnostní složky po celém světě, a pak také válečný veterán „REGI" Jiří Schams, nprap. v.v. - ten, který po svém závažném zranění, které před lety utrpěl v Afganistánu, se chce nyní politicky angažovat v této důležité oblasti. Přestože je nyní upoután na invalidní vozík, hodlá nám všem alespoň takto dále pomáhat zajišťovat klid a bezpečnost - jinou to cestou, než kdysi mohl s puškou v ruce v dalekém zahraničí...

„My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme vládu a europoslance České republiky, aby co nejefektivněji čelili jakýmkoliv tendencím Evropské unie majícím za cíl celoevropské zpřísnění podmínek pro držení legálních soukromých zbraní ve společnosti, a to zejména formou „sjednocování legislativy" členských států EU," stojí v petici a dále se petenti připojí k prohlášení: „Taktéž tímto tlumočíme svoji vůli nejvyšším orgánům Evropské unie: jsme plně pro zachování práva umožňujícího bezúhonnému občanovi nabývat a nosit zbraň související s jeho svobodou a principy demokratického státu, obhajujeme možnost každého občana ČR na efektivní a spravedlivou obranu. Prostřednictvím této petice proto důrazně protestujeme proti snahám Evropské komise o další regulaci legálních zbraní a sebeobranných prostředků a považujeme stávající legislativní podmínky v této oblasti v České republice za naprosto vyhovující a bezproblémové."

 

 

 

Loading...
1