Plzeňský kraj

10. 9. 2012

Přivést mladé lidi ke sportu pomáhá i Plzeňský kraj

Sportovní aktivity mládeže se snaží Plzeňský kraj každoročně podporovat nejrůznějšími dotačními programy, ať už se týkají podpory mladých talentů nebo vylepšování sportovišť. O aktivitách Plzeňského kraje v této oblasti hovořil hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec.

Sport je nedílnou součástí volnočasového vyžití mládeže. Jak a proč se Plzeňský kraj na jeho rozvoji v regionu podílí?
Pohyb a sport vůbec je v současné době, kdy se zvyšuje výskyt civilizačních onemocnění, velmi podporovanou oblastí. Jsem rád, že existují organizace, které rozvíjí sportovní aktivity a lákají mladé lidi, oceňuji i práci dobrovolníků a jednotlivců, kteří svůj volný čas dětskému sportování věnují. Jednou z akcí, která je finančně podporována krajem, je například celorepubliková akce Hry letní/ zimní olympiády dětí a mládeže České republiky. Zde můžeme potvrdit, že zájem ze strany dětí je opravdu velký a Plzeňský kraj mladé „olympioniky" pravidelně podporuje. Navíc výkony těchto sportovců svědčí o dobré úrovní mládežnického sportu v Plzeňském kraji a zároveň i dobré práci trenérů.

Jaký vztah máte ke sportu, a který je vám osobně nejbližší?
Pokud se týká sportu, tak jsem spíš pasivní sportovec a fanoušek. Rád se podívám na zajímavá sportovní utkání v televizi, ale ještě raději zajdu na živý fotbalový nebo hokejový zápas, protože atmosféra utkání přímo v hledišti je vždycky větším zážitkem. Jsem patriot, takže fandím plzeňským fotbalistům i hráčům hokeje. Mým největším koníčkem je už od dětství rybaření - a to jak tuzemské tak zahraniční.

Jak se Plzeňský kraj stará o sportovní zázemí?
Kvalitní a bezpečné sportovní zázemí je pro rozvíjení sportovních aktivit nezbytné, proto má Plzeňský kraj dotační programy zaměřené na výstavbu, údržbu a bezpečnost sportovišť. Jeden z těchto programů nese název „Výstavba víceúčelových hřišť s umělým povrchem a rekonstrukce povrchů tělocvičen a sportovních hal v Plzeňském kraji". V loňském roce bylo z tohoto programu poskytnuto 8,5 milionu korun na nová víceúčelová sportoviště a potřebné rekonstrukce stávajících povrchů tělocvičen a hal využívaných pro sportování dětí a mládeže. Díky podpoře kraje se ve všech okresech kraje daří vytvářet síť moderních sportovišť. Pro velký zájem mezi žadateli, byla v letošním roce navýšena částka tohoto dotačního programu na 11 milionů korun.

Jak podporujete v Plzeňském kraji sportovní talenty?
Přímou finanční podporu pro sportovní talenty obdrželi mladí fotbalisté Viktoria Plzeň - fotbal, o.s., kteří ze „Sociálního programu mládeže a výchova talentů na časové období 2011/2012" získali částku 2,5 milionu korun. Na zabezpečení kvalitní výchovy, materiální zajištění a zlepšení tréninkových podmínek mládežnických družstev jsme částkou 3 miliony korun podpořili také Hockey club Plzeň 1929, o.s.
Mimo to poskytuje Plzeňský kraj dotace zaměřené na podporu aktivit v oblasti výchovy sportovců, reprezentace a dalších výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a mládež. V roce 2011 bylo vyhověno 112 žádostem o dotace zaměřené na rozvoj sportovních aktivit mladých sportovců v celkové výši přesahující 22 milionů korun.

Jaké plány má kraj v oblasti sportovních aktivit mládeže do budoucna?
Každým rokem se zvyšuje počet žádostí o dotace ze strany sportovních organizací, ať už jsou zaměřené na sportovní aktivity mládeže nebo zlepšení stavu sportovišť či podporu nejrůznější sportovních akcí. Snažíme se v rámci možností uspokojit co nejvíc zájemců o dotace a pro tento rok jsme vyčlenili vyšší částku na dotační tituly pro podporu tělovýchovy a sportu než v roce předchozím. Nově byl také otevřen dotační program „Bezpečné branky", jehož cílem je zvýšení bezpečnosti dětí na fotbalových hřištích instalací nových, výrobcem certifikovaných branek, vyrobených z lehkých, ale pevných materiálů. Pro rok 2012 je zatím na tento dotační titul vyčleněna částka 2,5 milionu korun.

Martina Kurfirstová

 

Loading...
1